Organisationsdesign

Design af organisationer – den rigtige organisation i forhold til din strategi og dine mål.

Selvom stregerne på papiret ikke ændrer de mennesker, der er i kasserne, kan det give ny retning for din organisation og give værdifulde indsigter i helt nye måder at organisere sig på. Medarbejdernes krav er nogle helt andre i dag end for 10 år siden. Mange er vidensmed-arbejdere, der kan selv, og efter corona skal du orkestrere din ledelse og dine arbejdsplads på en helt nyt måde, hvis du vil holde fast i de mest kompetente medarbejdere. Jeg har udviklet og bistået med design af mange organisationer af forskellige størrelse, har klarlagt formelle og uformelle ledelsesstrukturer og arbejdet med at øget sammenhængs-kraften i organisationen.  Fokus har været den bedst mulige kunde-oplevelse og medarbejdernes motivation.

Du får alt efter dit behov:

  • En skarp diagnose på din problemstilling
  • Forslag til at gå forskellige veje og konsekvenser herfor
  • Fundament til videre implementering i din organisation
  • Involvering af dine stakeholders
Fakta

Jeg har designet og arbejdet med hierarkier, systemiske organisationer, matrix, projektorganisering, agile organisationer og blandinger af det hele. For at lykkes skal der være klare roller og samarbejde på tværs.